Publicatie in het Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift

Posted on Jan 27, 2014 in In de media | 0 comments

Anesthesia in kittens: a review of the literature with stress on the possibilities in Belgium

E.H.K.A. PEETERS, N. PORTERS, P.E.J. BOLS, M. NELISSEN, C.P.H. MOONS, H. DE ROOSTER, I. POLIS

Samenvatting

In België worden zelden electieve chirurgische ingrepen uitgevoerd bij zeer jonge kleine huisdieren. Veel dierenartsen hebben dan ook weinig ervaring met de anesthesie van pediatrische patiënten. In dit overzichtsartikel wordt kort ingegaan op de risicofactoren bij de anesthesie van kittens, gezien hun specifieke anatomie en fysiologie. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van geschikte anesthetische protocollen. Injectieanesthesie op basis van combinaties met ketamine is een praktische, economische en efficiënte optie.

Lees het volledige artikel hier.